Menestyvän alennuskoodistrategian luominen

0 kommenttia
alennuskoodikampanjan suunnittelu

Tässä jutussa käsittelemme digitaalisten alennuskoodikampanjoiden etuja ja haittoja. Kerromme alennuskoodistrategian suunnittelusta, tavoitteiden valitsemisesta, alennuskoodien personoinnista ja kohdistamisesta, sekä koodien jakelusta. Opit suunnittelemaan alennuskoodimainoksia ja -sijoittelua sekä seuraamaan ja optimoimaan alennuskampanjoitasi. Toivoittavasti saat jutusta myös inspiraatiota seuraavaan alennuskampanjaasi!

Mitä alennuskoodistrategia tarkoittaa?

Alennuskoodistrategia on markkinointityökalu, jota yritykset voivat käyttää tuotteidensa tai palveluidensa myynnin edistämiseen tarjoamalla alennuksia asiakkaille, jotka käyttävät tiettyjä koodeja ostoksen yhteydessä.

Tämä strategia voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita, palkitsemaan uskollisia asiakkaita ja lisäämään myyntiä hiljaisina kausina. Tässä artikkelissa tarkastelemme alennuskoodistrategian eri näkökohtia ja sitä, miten se voidaan toteuttaa tehokkaasti osana laajempaa markkinointisuunnitelmaa.

Mitä on alennuskoodimarkkinointi?

Alennuskoodimarkkinointi on digitaalinen markkinointistrategia, jossa yritykset tarjoavat alennuksia tai tarjouksia asiakkailleen käyttämällä erityisiä koodeja, joita asiakkaat voivat lunastaa ostoksen yhteydessä. Tämä markkinointitaktiikka on suosittu sekä verkkokaupoissa että fyysisissä myymälöissä, ja se voi olla osa laajempaa kampanjaa tai tietyn tuotteen tai palvelun myynninedistämistoimintaa.

Verkossa alennuskoodimarkkinointi tarkoittaa alennuskoodien, kuponkien ja erityisten tarjousten käyttöä asiakkaiden houkuttelemiseen ja pitämiseksi hyödyntämällä asiakkaiden kiinnostusta säästää ostoksissa.

Alennuskoodit voivat olla julkisia, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettavia koodeja tai yksilöllisiä koodeja, jotka on tarkoitettu tietyn kohderyhmän, kuten uutiskirjetilaajien käyttöön. Niitä voidaan jakaa internetissä tai offline esimerkiksi myymälässä tai postitse. Alennuskoodeja voidaan käyttää sekä B2B- että B2C-markkinoinnissa. Lisäksi niillä voi olla erityisiä lunastussääntöjä, jotka määrittelevät alennuskoodin ehdot.

Alennuskoodimarkkinointi voi auttaa lisäämään asiakasuskollisuutta, parantamaan bränditietoisuutta ja kasvattamaan myyntiä.

Alennuskoodimarkkinoinnin hyödyt

Alennuskoodimarkkinoinnin hyödyt ovat moninaiset ja voivat merkittävästi edistää yrityksen tavoitteita.

Ensinnäkin, alennuskoodit voivat tehokkaasti kasvattaa myyntivolyymia, sillä ne tarjoavat asiakkaille välitöntä arvoa, mikä kannustaa heitä tekemään ostopäätöksiä.

Tämä strategia on myös erinomainen keino hankkia uusia asiakkaita, sillä alennukset houkuttelevat kokeilemaan tuotteita tai palveluita ensimmäistä kertaa, mikä voi johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

Lisäksi alennuskoodit voivat syventää vanhojen asiakkaiden uskollisuutta tarjoamalla heille eksklusiivisia etuja, mikä vahvistaa heidän suhdettaan brändiin.

Varastokierron nopeuttaminen on toinen merkittävä hyöty, sillä alennuskoodien avulla voidaan tehokkaasti vähentää vanhentuneen tai ylijäämäisen varaston määrää.

Lopuksi, alennuskoodien käytön seuranta tarjoaa arvokasta tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, mikä mahdollistaa kohdennetumpien ja tehokkaampien markkinointistrategioiden kehittämisen.

Näin ollen alennuskoodimarkkinointi ei ole pelkästään välitön myynnin lisääjä, vaan se tarjoaa myös syvällistä tietoa, joka voi auttaa yritystä kasvamaan ja kehittymään pitkällä tähtäimellä.

Alennuskoodimarkkinoinnin strategiat

Alennuskoodimarkkinoinnin strategiat ovat avainasemassa luotaessa tehokkaita kampanjoita, jotka kohdentavat eri asiakasryhmiä ja hyödyntävät kausivaihteluita. Kohdennettujen tarjousten kehittäminen eri asiakassegmenteille perustuen heidän aikaisempaan käyttäytymiseensä tai mieltymyksiinsä mahdollistaa personoidumman lähestymistavan, mikä usein johtaa parempiin tuloksiin ja syvempään asiakasuskollisuuteen.

Rajoitetun ajan voimassa olevat tarjoukset luovat kiireellisyyden tunteen, kannustavat asiakkaita toimimaan nopeasti ja hyödyntämään tarjouksen ennen sen päättymistä.

Sesonkialennukset puolestaan hyödyntävät juhlapyhiä ja vuodenaikojen vaihteluita, tarjoamalla asiakkaille houkuttelevia alennuksia sesonkiin liittyvistä tuotteista tai palveluista, mikä lisää myyntiä erityisesti huippukausien aikana.

Eksklusiivisien koodien tarjoaminen tietyille asiakasryhmille, kuten uutiskirjeen tilaajille tai sosiaalisen median seuraajille, luo yhteisön tunteen ja palkitsee asiakkaita heidän uskollisuudestaan ja sitoutumisestaan.

Nämä strategiat yhdessä muodostavat monipuolisen alennuskoodimarkkinoinnin ohjelman, joka voi tehostaa myyntiä, parantaa asiakaskokemusta ja rakentaa vahvempaa brändimielikuvaa.

Parhaat käytännöt

Alennuskoodimarkkinoinnin parhaiden käytäntöjen noudattaminen on olennaista, jotta kampanjat saavuttavat halutut tavoitteet ja tarjoavat positiivisen kokemuksen sekä yritykselle että asiakkaille.

Ensimmäinen askel on varmistaa, että kaikki alennuskoodien ehdot ovat selkeästi ilmaistu ja helposti ymmärrettävissä, jotta vältetään väärinkäsitykset ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

Helppokäyttöisyys on myös kriittinen tekijä; alennuskoodien käyttämisen tulisi olla vaivatonta ja suoraviivaista kaikissa ostoprosessin vaiheissa, mikä edistää sujuvaa käyttäjäkokemusta ja lisää konversioita.

Lisäksi monikanavainen lähestymistapa on tehokas tapa tavoittaa laaja yleisö; alennuskoodeja tulisi levittää eri markkinointikanavien, kuten sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja kumppaniyhteistyön kautta, jotta maksimoidaan koodien näkyvyys ja tavoitettavuus.

Lopuksi, alennuskoodien tehokkuuden jatkuva mittaus ja optimointi ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Analysoimalla kampanjoiden suorituskykyä ja tehdessä tarvittavia säätöjä strategiaan voidaan varmistaa, että alennuskoodimarkkinointi tuottaa parhaan mahdollisen ROI:n (engl. Return on Investment) ja edistää yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Näiden parhaiden käytäntöjen noudattaminen voi auttaa luomaan tehokkaita ja tuloksellisia alennuskoodikampanjoita.

Miksi investoida alennuskoodimarkkinointiin?

Investointi alennuskoodimarkkinointiin tarjoaa yrityksille monia etuja, jotka ulottuvat pelkän välittömän myynnin lisäyksen yli. Tämän markkinointityökalun kehittynyt luonne mahdollistaa bränditunnettavuuden kehittämisen ja asiakasuskollisuuden kasvattamisen strategisella ja mitattavalla tavalla.

Tilastot puhuvat puolestaan. Esimerkiksi yhdysvaltalaisista kuluttajista huimat 88 % on käyttänyt alennuskoodeja vuonna 2020, mikä osoittaa koodien suuren suosion ja laajan hyväksynnän markkinoilla (Statista, 2020).  Lisäksi digitaalisten alennuskoodien käyttö on ylittänyt perinteisten paperisten kuponkien käytön, mikä korostaa digitaalisen markkinoinnin kasvavaa merkitystä ja kuluttajien siirtymistä verkkoon (Supermarket News, 2021).

Vuonna 2021 arvioitiin, että 145 miljoonaa yhdysvaltalaista kuluttajaa käyttää digitaalisia kuponkeja verkkoshoppailussa, mikä vahvistaa digitaalisten alennuskoodien merkityksen jatkuvan kasvun (Statista, 2021). Nämä tilastot osoittavat, että alennuskoodimarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa laaja kuluttajakunta ja että kuluttajat ovat valmiita hyödyntämään tarjouksia, jotka tekevät ostokokemuksesta edullisemman ja palkitsevamman. Alennuskoodien käyttö voi auttaa yrityksiä rakentamaan vahvemman suhteen asiakkaisiinsa tarjoamalla heille välitöntä arvoa ja saamalla heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi.

Lisäksi alennuskoodimarkkinointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kerätä arvokasta dataa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Tämä tieto voi auttaa yrityksiä kohdentamaan tulevia markkinointitoimenpiteitä entistä tehokkaammin, mikä parantaa markkinoinnin ROI:ta ja tehostaa kohdennettuja kampanjoita.

Kun alennuskoodistrategia suunnitellaan huolellisesti ottaen huomioon käytettävissä oleva budjetti ja selkeät markkinointitavoitteet, alennuskoodimarkkinointi voi tarjota merkittävää lisäarvoa lähes minkä tahansa tyypin ja kokoisen yrityksen markkinointimixiin. Se on kustannustehokas tapa lisätä myyntiä, parantaa asiakaskokemusta ja vahvistaa brändiä markkinoilla, mikä tekee siitä arvokkaan investoinnin yrityksen kasvustrategiaan.

Alennuskoodimarkkinoinnin hyötyjä

Hyvin suunniteltu alennuskoodistrategia voi tarjota monia etuja, jotka auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin ja erottumaan kilpailusta.

Yksi keskeisimmistä eduista on kyky saavuttaa myyntitavoitteet nopeammin. Alennuskoodit toimivat tehokkaina kannustimina, jotka houkuttelevat asiakkaita tekemään ostopäätöksiä, erityisesti tuotteille, jotka muuten saattaisivat jäädä varastoon. Esimerkiksi alennuskoodit, jotka tarjoavat erityisiä etuja, kuten prosentuaalisen alennuksen tai ilmaisen toimituksen, voivat rohkaista asiakkaita ostamaan enemmän tai kokeilemaan uusia tuotteita.

Lisäksi alennuskoodistrategia voi auttaa kasvattamaan asiakaskuntaasi. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin valmiita suosittelemaan brändiäsi ystävilleen ja perheenjäsenilleen, varsinkin kun he kokevat saavansa lisäarvoa alennusten muodossa. Positiiviset kokemukset ja suosittelut voivat luoda voimakkaan positiivisen assosiaation brändiisi ja houkutella uusia asiakkaita kokeilemaan tuotteitasi tai palveluitasi.

Kilpailuympäristössä alennuskoodimarkkinointi tarjoaa tehokkaan tavan erottua joukosta. Kun samankaltaiset yritykset tarjoavat samanlaisia tuotteita tai palveluita, alennuskoodit voivat tehdä tarjouksistasi houkuttelevampia ja kannustaa asiakkaita valitsemaan juuri sinun yrityksesi kilpailijoiden sijaan. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä markkinoilla, joilla kilpailu on tiukkaa, ja asiakkaiden huomion saaminen on haastavaa.

Alennuskoodimarkkinoinnin yksi merkittävä etu on myös tulosten seurattavuus. Tarjoamalla alennuskoodeja voit helposti seurata kampanjoiden tehokkuutta ja mitata sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI). Jokainen alennuskoodin käyttö antaa tietoa siitä, miten asiakas on löytänyt yrityksesi ja mikä on kannustanut häntä tekemään ostoksen. Tämä data mahdollistaa markkinointikampanjoiden jatkuvan optimoinnin ja kohdentamisen, mikä tehostaa markkinointibudjetin käyttöä ja parantaa markkinointistrategioiden kokonaistehokkuutta.

Kokonaisuutena alennuskoodimarkkinointi tarjoaa strategisen tavan lisätä myyntiä, laajentaa asiakaskuntaa, parantaa kilpailuasemaa ja saada tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Kun nämä edut yhdistetään, ne voivat auttaa yritystä kasvamaan ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä.

Alennuskoodimarkkinoinnin mahdollisia haittoja

Vaikka alennuskoodimarkkinointi voi tarjota monia etuja, siihen liittyy myös mahdollisia haittoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen brändiin ja taloudelliseen tulokseen, jos strategiaa ei toteuteta harkiten.

Yksi merkittävä riski on brändihaitta. Jos yritys tarjoaa jatkuvasti alennuksia, se voi luoda käsityksen, että tuotteet tai palvelut ovat vähemmän arvokkaita tai että brändi on ”halpa”. Tämä voi vähentää asiakkaiden halukkuutta maksaa täyttä hintaa tulevaisuudessa ja alentaa brändin arvostusta heidän silmissään. On tärkeää löytää tasapaino alennusten tarjoamisen ja brändin arvon ylläpitämisen välillä.

Lisäksi liiallinen keskittyminen hintahakuisiin asiakkaisiin voi johtaa asiakasuskollisuuden heikkenemiseen. Jos asiakkaat oppivat odottamaan jatkuvia alennuksia, he saattavat tehdä ostoksia vain silloin, kun tuotteita tai palveluita tarjotaan alennettuun hintaan. Tämä voi vähentää asiakkaiden sitoutumista brändiin ja heikentää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta.

Ostoskorin hylkäämisprosentin kasvu on toinen mahdollinen haitta. Kun asiakkaat näkevät alennuskoodikentän ostoskorissa, he saattavat lähteä sivustolta etsimään alennuskoodeja ja eivät ehkä koskaan palaa tekemään ostosta. Tämä voi johtaa korkeampaan ostoskorin hylkäämisprosenttiin ja menetettyihin myyntimahdollisuuksiin.

Taloudellinen tulos on myös huomioon otettava tekijä. Jos alennuskampanjoita ei kohdenneta oikein tai jos niitä tarjotaan liian avokätisesti, yritys voi ylittää budjettinsa, eikä saavuta toivottua tuottoa investoinnilta. On tärkeää suunnitella alennuskampanjat huolellisesti, kohdentaa ne oikeille kohderyhmille ja käyttää yksilöllisiä alennuskoodeja välttääkseen tarpeettoman suuret menetykset.

Täydellisen alennuskoodistrategian luominen vaatii täydellisen tasapainon löytämisstä alennusten tarjoamisen, brändiarvon säilyttämisen, asiakasuskollisuuden ylläpitämisen sekä taloudellisen kannattavuuden välillä.

Kampanjan tavoitteiden asettaminen

Ennen alennuskoodikampanjan aloittamista on ensiarvoisen tärkeää määritellä sen tavoitteet. Tämä strateginen lähtökohta ei ainoastaan ohjaa kampanjan suunnittelua ja toteutusta, vaan myös mahdollistaa sen vaikutusten mittaamisen ja arvioinnin. Tavoitteiden tulee olla linjassa yrityksen yleisten markkinointitavoitteiden kanssa ja ne voivat vaihdella suuresti riippuen yrityksen toimialasta, markkinatilanteesta ja pitkän tähtäimen päämääristä.

Yksi yleinen tavoite on uusien asiakkaiden hankinta. Tässä kontekstissa alennuskoodit voivat toimia houkuttimena, joka saa potentiaaliset asiakkaat tekemään ensimmäisen ostoksensa tai hyödyntämään suosittelualennuksen. Tämä ei paitsi kasvattaa asiakaskuntaa, vaan tarjoaa myös mahdollisuuden luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Toinen tavoite voi olla myynnin lisääminen hiljaisina kausina. Monilla toimialoilla tietyt tuotteet tai palvelut kärsivät kausiluonteisista vaihteluista. Alennuskoodien tarjoaminen näille tuotteille voi kannustaa asiakkaita tekemään ostoksia myös näinä hiljaisempina aikoina, mikä auttaa tasapainottamaan yrityksen tulovirtaa ympäri vuoden.

Monille yrityksille varastonhallinta voi olla tärkeä tavoite. Alennuskoodien avulla voidaan nopeuttaa hitaasti liikkuvien, vanhenevien tai myynnistä poistuvien tuotteiden myyntiä, mikä vapauttaa varastotilaa ja pääomaa uusille, tuottavammille tuotteille.

Asiakaspalvelutilanteissa alennuskoodit voivat toimia pahoitteluna ja asiakassuhteen korjaamisen välineenä. Tyytymättömille asiakkaille tarjottu alennuskoodi voi olla tehokas tapa osoittaa hyvää tahtoa ja sitoutumista asiakastyytyväisyyteen, mikä voi auttaa säilyttämään asiakkaan pitkällä tähtäimellä.

Asiakastietojen kerääminen on nykypäivän datavetoisessa markkinointiympäristössä elintärkeää. Alennuskoodien tarjoaminen vastineeksi tietojen antamisesta, kuten uutiskirjeen tilauksesta tai kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä, voi olla tehokas keino kerätä arvokasta tietoa asiakkaista samalla kun heille tarjotaan heille välitöntä arvoa.

Asiakaspalautteen ja tuotearvostelujen kerääminen on toinen alue, jossa alennuskoodit voivat olla hyödyllisiä. Tarjoamalla alennuksen vastineeksi palautteesta tai arvostelusta yritykset voivat saada arvokasta tietoa tuotteistaan ja palveluistaan sekä parantaa niiden laatua ja asiakaskokemusta.

Ei-aktiivisten asiakkaiden uudelleenaktivoiminen on haaste, johon alennuskoodit voivat tarjota ratkaisun. Rajoitetun ajan voimassa olevat alennuskoodit voivat rohkaista entisiä asiakkaita palaamaan ja uusimaan suhteensa yritykseen.

Ostoskorin arvon kasvattaminen on strategia, jossa alennukset aktivoituvat vasta, kun ostoskorin arvo ylittää tietyn summan. Tämä kannustaa asiakkaita lisäämään lisää tuotteita ostoskoriinsa saavuttaakseen alennuskynnyksen.

Pyhäpäivien ja erityistapahtumien aikana alennuskoodit voivat auttaa maksimoimaan myyntiä, kun kuluttajat ovat aktiivisimmillaan. Strategisesti ajoitetut alennuskoodit näinä huippumyyntikausina voivat merkittävästi lisätä myyntivolyymia.

Lopuksi, ostoskorin hylkäämisprosentin vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista verkkokaupoille. Alennuskoodit, jotka tarjotaan ostoskorin hylkäämisvaiheessa, voivat kannustaa asiakkaita viimeistelemään ostoksensa, vähentäen hylkäystä ja kasvattaen konversioita.

Kun nämä tavoitteet asetetaan huolellisesti ja strategisesti, alennuskoodikampanjat voivat tarjota merkittäviä etuja yritykselle, parantaa asiakaskokemusta ja edistää yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita.

Mitä etuja tarjota alennuskoodikampanjassa?

Kun olet määrittänyt alennuskoodikampanjan tavoitteet, on aika arvioida, mitä tarjota asiakkaille tavoitteen saavuttamiseksi. Selvitä minkälaisia alennuksia kilpailijasi tarjoavat ja kysy potentiaalisilta asiakkailtasi, minkälaisia alennuksia he haluaisivat saada.

Tässä vain muutamia esimerkkejä kannustimista, joita voit käyttää:

 • Euromääräinen alennus, esimerkiksi 10 euron alennus yli 50 euron tilauksiin.
 • Prosentuaalinen alennus, esimerkiksi 10 % alennusta kaikista tilauksista.
 • Ilmainen toimitus kaikkiin tilauksiin tai esimerkiksi yli 30 euron tilauksiin.
 • Ilmainen tuote kaupan päälle, kun asiakas ostaa esimerkiksi 40 eurolla.
 • Ilmainen päivitys pro-versioon, kun asiakas tilaa ohjelmistosi 48 tunnin kuluessa.
 • Osta kaksi, maksa yksi -tarjous, esimerkiksi osta kaksi tuotetta, saat toisen ilmaiseksi.
 • Osta kaksi, saat 10 % alennusta
 • Mysteerialennus. Useimmat haluavat ainakin nähdä minkäsuuruisen alennuksen he voisivat saada.

Kuinka paljon alennusta ja kenelle?

Kuinka paljon alennusta sitten kannattaa tarjota? Tämä on vaikea kysymys ja riippuu tietysti yrityksesi katteista. Yritä löytää vähimmäistaso, joka kasvattaa myyntiä, mutta ei mene marginaalin alapuolelle (ellet sitten yritä päästä eroon jostain tuotteesta/tuoteryhmästä).

Ei ole olemassa tiettyä asiakassegmentiä, jolle tarjotut alennukset sopivat jokaiselle yritykselle. Koska jokainen yritys ja kohderyhmä on erilainen, sinun on perehdyttävä syvällisesti CRM- ja myyntitietoihin valitaksesi oikeat kohdistukset. Lain sallimissa rajoissa voit kohdistaa kampanjasi esimerkiksi perhe- ja työtilanteen, sijainnin, iän, sukupuolen, yhteystietojen, ostohistorian ja esimerkiksi asiakkaiden syntymäpäivien puitteissa.

Nykyisten tietosuojalakien ja -säädösten vuoksi et voi kerätä asiakkaistasi mitä tahansa tietoja ja käyttää niitä mihin tahansa. Avain onneen on suunnitella kampanja, joka johtaa tavoitteiden saavuttamiseen, mutta kunnioittaa asiakkaiden yksityisyyttä.

Alennuskoodikampanjan rajoitukset

Kampanjan tavoitteiden, kannustimien, kohdistuksen ja personoinnin lisäksi kannattaa miettiä kampanjan rajoituksia. Sinun tulee pitää mielessäsi kohdemarkkinasi ja tavoitteesi määritelläksesi kampanjan rajoitukset. Se on myös välttämätöntä suojautuaksesi petoksilta.

Tässä muutamia ideoita alennuskoodikampanjan rajoituksiksi:

 • Lunastukset per asiakas. Määritä kuinka monta kertaa sama asiakas voi lunastaa edun.
 • Kokonaisalennus per asiakas. Määritä kuinka suuren alennuksen asiakas voi saada yhdellä alennuskoodilla.
 • Aikataulu. Määritä tarkoin, milloin kampanja on voimassa. Se voi perustua kalenteripäiviin tai tiettyyn aikaan siitä, kun alennuskoodi on toimitetttu. Kampanja voi olla voimassa myös vain tiettyinä kellonaikoina.
 • Kelvolliset asiakkaat. Koskeeko alennus kaikkia asiakkaita, rekisteröityviä asiakkaita vai tiettyä asiakassegmenttiä? Mitä jos alennuskoodi leviää kohderyhmän ulkopuolelle?
 • Tuote-/tuoteryhmärajoitukset. Koskeeko alennus kaikkia tuotteita, tiettyä tuoteryhmää tai tietyn brändin tuotteita.
 • Poissuljetut tuotteet/tuoteryhmät. Määritä, mitkä tuotteet tai tuoteryhmät eivät sisälly kampanjaan.
 • Tilauksen arvo. Määritä vähimmäissumma, jolloin alennus on validi.
 • Missä alennus on voimassa? Koskeeko alennus vain myymälöitä, tiettyjä myymälöitä vai nettikauppaa?
 • Maksutavat. Koskeeko alennus kaikki maksutapoja vai saako alennuksen esimerkiksi vain PayPalilla maksettaessa?
 • Alennusten yhdistäminen. Jos asiakkaalla on useampi alennuskoodi, voiko hän yhdistää ne saadakseen enemmän alennusta?
 • Yleiset rajat. Jos kampanjan suosio räjähtää, tarjoatko sitä määräaikaan asti vai päättyykö kampanja esim. 1 000 tilauksen jälkeen?

Perinteiset kupongit vs. digitaaliset alennuskoodit

Ennen kuin kerromme enemmän alennuskoodien jakelukanavista, on tärkeää tietää aiotko jakaa kuponkeja internetissä, perinteisinä kuponkeja vai niiden yhdistelmänä.

Kuten meneillään oleva COVID-19-kriisi on osoittanut, vähittäiskaupan digitalisoituminen on väistämätöntä. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi käyttää alennuskoodeja myös painetussa muodossa, mutta koska yhä useammat verkko-ostajat odottavat alennuksia, olisi miltei hölmöä olla tarjoamatta niitä monikanavaisesti myös netissä.

Perinteiset kupongit ovat myös vähemmän ympäristöystävällisiä kuin digitaaliset alennuskoodit, jotka eivät vaadi painamista, tulostamista, lajittelemista ja jakelua. Perinteiset kupongit eivät tarjoa myöskään yksityiskohtaista seurantaa, mikä on yksi merkittävimmistä digitaalisten alennuskoodien eduista.

Miten jakaa alennuskoodeja?

Se, miten jaat alennuskoodeja, on merkittävä osa markkinointistrategiaasi. Tutki, missä asiakkaasi viettävät eniten aikaa, ja kokeile näitä kanavia. Näin voit selvittää alennuskoodien avaus- ja lunastusprosentteja, ja muokata jakelustrategiaasi sen mukaisesti.

Alla muutamia jakelukanavia esimerkiksi:

 • Alennuskoodisivustot. Näiden sivustojen ansiosta alennuskoodisi voivat tavoittaa asiakkaat, jotka eivät ole koskaat kuullutkaan brändistäsi, mutta jotka saattavat silti etsiä myymiäsi tuotteita. Ne tarjoavat mahdollisuuden kilpailla isojen brändien kanssa ja saada uusia asiakkaita. Muista kuitenkin luoda ja lisätä alennuskoodisivustot omaan kategoriaansa. Luonnollisesti toivomme, että kutsut meidät osallistumaan alennuskoodikampanjaasi.
 • Sähköposti. Sähköpostimarkkinoinnilla on yksi merkittävä etu: se voi olla erittäin personoitua. Pyydä tilaajilta tietoja, joita voit käyttää asiakassegmentointiin. Kerro heille myös jokaisessa viestissä, miten he voivat lopettaa uutiskirjetilauksen.
 • Sosiaalinen media. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ja YouTube voivat olla erinomaisia kanavia jakaa alennuskoodeja. Niiden avulla tavoitat sekä seuraajasi että potentiaaliset uudet asiakkaat.
 • Influensserit. Voit antaa vaikuttajille alennuskoodeja, jotta he jakaisivat ne omalle yleisölleen. Tämä voi olla erinomainen tapa päästä uusiin asiakassegmentteihin.
 • Kumppanisivustot. Jos yritykselläsi on liikekumppaneita, voit tarjota alennuskoodeja heidän asiakkailleen. Kumppanisi voivat mainostaa koodeja heidän verkkosivustoillaan, sosiaalisissa medioissaan ja muissa kanavissaan.
 • Tekstiviestit. SMS-viestien avausnopeus on vertaansa vailla, mutta tekstiviestimainonta vaatii Suomessa aina vastaanottajan eksplisiittisen suostumuksen.
 • Live-chatti. Paranna asiakaskokemusta tarjoamalla alennuskoodeja empiville asiakkaille live-chatin välityksellä.
 • Blogi. Anna alennuskoodeja uskollisimmille asiakkaillesi, jotka seuraavat blogiasi.
 • Kampanjasivut. Luo laskeutumissivu kaikille tällä hetkellä voimassa oleville kampanjoille. Tarjoa alennuskoodi sivun vierailijoille.
 • Bannerit voivat olla kuvia tai animoituja kuvia, joita esitetään omilla, tai muilla verkkosivustoilla maksetusti. Vuoteen 2022 mennessä 80 % alennuskoodien käytöistä ennustetaan tapahtuvan mobiililaitteilla.
 • Ylänauha. Lisää verkkokaupan headerin ylä- tai alapuolelle huomiota herättävä nauha, jossa ilmoitat alennuskoodista.
 • Popupit. Verkkosivuston päälle ponnahtavat pop-up -ikkunat ovat näkyvä tapa alennuskoodien jakamiseen. Osa käyttäjistä pitää niitä kuitenkin häiritsevinä.
 • Push-ilmoitukset. Jos käyttäjä on hyväksynyt push-ilmoitukset verkkosivustoltasi, push-ilmoitukset on loistava tapa jakaa uusia alennuskoodeja.
 • Kyselyt. Jos haluat kerätä lisää dataa asiakastyytyväisyydestä, kannusta kyselyyn vastaamista alennuskoodilla.
 • Tulostettavat kupongit. Voit jakaa painettuja kuponkeja lähettämällä niitä postitse, jakamalla niitä myymälässä tai muilla tavoin.
 • Sanomalehdet. Voit jakaa kampanjasi sanomalehdessä tai aikakauslehdessä osana maksettua mainosta.
 • Fyysiset mainokset. Mainostaulut, tienvarsimainokset, julisteet ja erilaiset tulosteet ovat vain osa mahdolisuuksista tuoda alennuskampanjaa esille.
 • Massamedia. Televisio, radio, elokuvat ja podcastit sekä Netflix ja muut suoratoistopalvelut ovat tapa mainostaa tarjoustasi.

Miltä alennuskoodin tulisi näyttää?

Alennuskoodin tulee olla helppokäyttöinen – joko helppo muistaa tai kopioida.

Tässä muutamia vinkkejä:

 • Ei liian pitkä tai lyhyt – 6-12 merkkiä on hyvä.
 • Onko se O vai 0? I vai 1? Vältä moniselitteisiä merkkejä.
 • Huomioi brändisi ja erityiset myyntipäivät – blackfriday2022 on aivan hyvä.
 • Tarjoa eri muotoja – tekstillä, viivakoodilla, QR-koodilla, mobiililla ja tulostettavalla koodilla on omat käyttäjänsä.
 • Helppo kopioida – Varmista, että koodi on helppo kopioida, erityisesti mobiililaitteilla.